Warranty
Uitdrukkelijke garantie *:

Masterbuilt® garandeert dat al zijn producten vrij zijn van defecten in materiaal en vakmanschap bij correcte montage, normaal gebruik en aanbevolen onderhoud gedurende 1 jaar vanaf de datum van oorspronkelijke aankoop in de winkel. Producten die alleen houtskool gebruiken, hebben een garantie van 90 dagen. De Masterbuilt®-garantie dekt geen verfafwerking omdat deze bij normaal gebruik kan afbranden. De Masterbuilt®-garantie dekt geen roest. Masterbuilt® heeft een aankoopbewijs nodig voor garantieclaim, zoals een ontvangstbewijs. Na het verstrijken van een dergelijke garantie vervalt al deze aansprakelijkheid.

Binnen de aangegeven garantieperiode zal Masterbuilt®, naar eigen goeddunken, defecte componenten gratis vervangen, waarbij de eigenaar verantwoordelijk is voor verzending. Indien Masterbuilt® vereist dat het onderdeel / de onderdelen in kwestie worden teruggestuurd voor inspectie, zijn Masterbuilt® verantwoordelijk voor de verzendkosten voor het retourneren van het aangevraagde artikel. Deze garantie sluit materiële schade uit die is opgelopen als gevolg van misbruik, misbruik, ongeval of schade als gevolg van transport.

Deze uitdrukkelijke garantie is de enige garantie die door Masterbuilt® wordt gegeven en vervangt alle andere garanties, expliciet of impliciet, inclusief impliciete garantie, verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Noch Masterbuilt®, noch de detailhandel die dit product verkoopt, heeft de bevoegdheid om garanties te geven of om remedies te beloven naast of in strijd met de hierboven genoemde. De maximale aansprakelijkheid van Masterbuilt® zal in ieder geval niet hoger zijn dan de aankoopprijs van het product dat door de oorspronkelijke consument / koper is betaald. Sommige staten staan ​​de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade niet toe. In dat geval zijn de bovenstaande beperkingen of uitsluitingen mogelijk niet van toepassing.

Alleen inwoners van Californië: Niettegenstaande deze garantiebeperking gelden de volgende specifieke beperkingen; indien service, reparatie of vervanging van het product commercieel niet praktisch is, zal de detailhandelaar die het product of Masterbuilt® verkoopt, de aankoopprijs die voor het product is betaald terugbetalen, verminderd met het bedrag dat direct toewijsbaar is aan het gebruik door de oorspronkelijke koper voorafgaand aan de ontdekking van de afwijking. De eigenaar mag het product meenemen naar de winkel die dit product verkoopt om prestaties onder garantie te verkrijgen. Deze uitdrukkelijke garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en mogelijk heeft u ook andere rechten die van staat tot staat verschillen.

*Accessoires en houtproducten zijn uitgesloten van de garantie van één jaar en 90 dagen. Neem contact op met Masterbuilt® voor meer informatie over garanties met betrekking tot accessoires en houtproducten.

Voor Masterbuilt® keramische grills

Beperkte levenslange garantie op keramische onderdelen

Masterbuilt® garandeert dat alle keramische onderdelen die in deze Masterbuilt Kamado-grill worden gebruikt, vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten zolang de oorspronkelijke koper de grill bezit.

5 jaar garantie op metalen onderdelen

Masterbuilt® garandeert dat alle keramische, metalen en gietijzeren onderdelen die in deze Masterbuilt® grill worden gebruikt gedurende vijf (5) jaar vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten.

3 jaar garantie op warmteafleider

Masterbuilt® garandeert dat het warmteafbuigframe en de keramische plaat (ken) die voor de Masterbuilt® grill worden gebruikt, gedurende een periode van drie (3) jaar vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten.

1 jaar garantie op thermometer en pakkingen

Masterbuilt® garandeert dat de thermometer en pakkingen die in deze Masterbuilt® grill worden gebruikt gedurende een (1) jaar vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten.

Wanneer begint de garantiedekking?

De garantiedekking begint op de oorspronkelijke aankoopdatum en heeft alleen betrekking op de oorspronkelijke koper. Om de garantie te laten gelden, moet u uw barbecue registreren. Als een defect in materiaal of vakmanschap wordt ontdekt tijdens de toepasselijke garantieperiode bij normaal gebruik en onderhoud, zal Masterbuilt®, naar eigen goeddunken, het defecte onderdeel vervangen of repareren zonder kosten voor u voor het onderdeel zelf. Deze garantie is niet van toepassing op arbeidsloon of andere kosten in verband met onderhoud, reparatie of bediening van de grill. Masterbuilt® betaalt alle verzendkosten voor garantieonderdelen.

Wat valt er niet onder?

Deze garantie is niet van toepassing op schade veroorzaakt door misbruik of gebruik van het product voor andere doeleinden dan waarvoor het is ontworpen, schade veroorzaakt door gebrekkig gebruik, montage, onderhoud of installatie, schade veroorzaakt door ongevallen of natuurrampen, schade veroorzaakt door onbevoegde bevestigingen of wijzigingen, of schade tijdens transport. Deze garantie dekt geen schade als gevolg van normale slijtage door gebruik van het product (bijvoorbeeld krassen, deuken, deuken en chippen) of veranderingen in het uiterlijk van de grill die de prestaties niet beïnvloeden. Commercieel gebruik wordt niet aanbevolen bij het gebruik van Masterbuilt-producten, en deze garantie is niet van toepassing op commercieel gebruik van welke aard dan ook. Dit gebruik is bijvoorbeeld voor restauranthouders, cateraars, slagers, verhuurbedrijven, foodtrucks en andere dergelijke commerciële entiteiten.

 

Deze beperkte garantie is exclusief en in plaats van enige andere garantie, schriftelijk of mondeling, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De duur van alle impliciete garanties, inclusief elke impliciete garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, is uitdrukkelijk beperkt tot de duur van de garantieperiode voor het betreffende onderdeel. * In sommige staten zijn geen beperkingen toegestaan ​​voor de duur van een impliciete garantie, dus de bovenstaande beperking is mogelijk niet op u van toepassing.

 

Het exclusieve rechtsmiddel van de koper voor schending van deze beperkte garantie of enige impliciete garantie is, zoals hierin gespecificeerd, beperkt tot vervanging. Masterbuilt is in geen geval aansprakelijk voor enige bijzondere, incidentele of gevolgschade. * Sommige staten staan ​​de uitsluiting of beperking van speciale, incidentele of gevolgschade niet toe, dus de bovenstaande beperking of uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing.

Wat vervalt de garantie?

Als u een Masterbuilt®-product koopt via een niet-geautoriseerde dealer, vervalt de garantie. Een ongeautoriseerde dealer wordt gedefinieerd als, maar niet beperkt tot, discoclubs, grote kistenwinkels of een detailhandelaar die niet uitdrukkelijk toestemming van Masterbuilt® heeft gekregen om Masterbuilt®-producten te verkopen.

U dient een foto van uw aankoopbewijs, modelnummer en serienummer uploaden voor een geldige registratie. Zodra u uw product heeft geregistreerd, ontvangt u een bevestiging per e-mail. Deze geautomatiseerde mail kunt u niet beantwoorden.