GARANTIE

Uitdrukkelijke garantie:

Masterbuilt® garandeert dat al haar producten geen materiaal- en fabricagefouten vertonen gedurende 2 jaar na de oorspronkelijke aankoopdatum, indien juist gemonteerd, gewoon gebruikt en als aanbevolen onderhouden. De garantie van Masterbuilt® dekt geen verf in de afwerking, aangezien verf kan afbranden tijdens gewoon gebruik. Roest is niet gedekt onder de garantie van Masterbuilt®. Masterbuilt® zal een aankoopbewijs, zoals een betalingsbewijs, vragen voor een schadeclaim onder de garantie. Na het verstrijken van de garantie is er geen aansprakelijkheid meer. 

Masterbuilt® zal tijdens de vermelde garantieperiode, naar eigen goeddunken, gratis defecte onderdelen vervangen. De eigenaar is verantwoordelijk voor de verzending. Indien Masterbuilt® eist dat een of meer van de betrokken onderdelen worden geretourneerd voor inspectie, dan is Masterbuilt verantwoordelijk voor de verzendkosten van het onderdeel dat moet worden geretourneerd. Deze garantie sluit zaakschade uit, indien veroorzaakt door slecht gebruik, misbruik, ongeval of beschadiging tijdens het vervoer.

Deze uitdrukkelijke garantie is de enige garantie gegeven door Masterbuilt® en vervangt alle overige uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, met inbegrip van de stilzwijgende garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Masterbuilt® noch de verkoper van dit product is bevoegd om garanties te verlenen, of om rechtsmiddelen te beloven naast of tegen de hierboven vermelde middelen. De hoogste aansprakelijkheid van Masterbuilt® is nooit hoger dan de aankoopprijs van het product betaald door de oorspronkelijke consument/koper. In sommige rechtsgebieden is het niet toegestaan om toevallige of gevolgschade uit te sluiten. In dat geval is het mogelijk dat de bovenstaande beperkingen of uitsluitingen niet van toepassing zijn.

WANNEER BEGINT DE DEKKING ONDER DE GARANTIE?

Dekking onder de garantie begint op de oorspronkelijke aankoopdatum en geldt uitsluitend voor de originele koper. U moet uw grill registreren voor de garantie. Als u een materiaal- of productiefout ontdekt tijdens de toepasselijke garantieperiode bij gewoon gebruik en onderhoud, zal Masterbuilt® naar eigen goeddunken het defecte onderdeel vervangen of repareren zonder dat u het onderdeel hoeft te betalen. Deze garantie geldt niet voor de werkuren of andere kosten geassocieerd met service, reparatie of werking van de grill. Masterbuilt® zal alle verzendkosten betalen voor onderdelen onder garantie. 

WAT IS NIET GEDEKT?

Deze garantie dekt geen schade veroorzaakt door misbruik of gebruik van het product voor een ander dan het bedoeld gebruik, schade veroorzaakt door onjuist gebruik, onjuiste montage, onjuist onderhoud of onjuiste installatie, schade veroorzaakt door een ongeval of natuurramp, schade veroorzaakt door niet-toegestane toebehoren of aanpassingen of schade tijdens het vervoer. Deze garantie dekt geen schade door gewone slijtage van het gebruik van het product (zoals krassen, blutsen, deuken en afbladeren) of veranderingen in het uitzicht van de grill zonder gevolgen voor de werking ervan. Commercieel gebruik met Masterbuilt-producten is niet aanbevolen. Deze garantie dekt geen enkel type van commercieel gebruik. Dergelijk gebruik omvat gebruik door restaurants, traiteurs, slagers,  verhuurders, foodtrucks en andere, vergelijkbare rechtspersonen.

Deze beperkte garantie vervangt en sluit elke andere schriftelijke of mondelinge, uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie uit, met inbegrip van, zonder beperking, de garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De duur van stilzwijgende garanties, met inbegrip van elke garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, is uitdrukkelijk beperkt tot de duur van de garantieperiode voor het van toepassing zijnde onderdeel. * In bepaalde landen mogen geen beperkingen worden gesteld op de duur van stilzwijgende garanties. Is dit voor u het geval, dan is de bovenstaande beperking wellicht niet op u van toepassing.

Voor een inbreuk op deze beperkte garantie of een stilzwijgende garantie is het uitsluitende rechtsmiddel van de koper beperkt tot vervanging, zoals hier gespecificeerd. Masterbuilt is nooit aansprakelijk voor bijzondere, toeval lige of gevolgschade. * In landen waar de uitsluiting of beperking van bijzondere, toevallige of gevolgschade niet is toegestaan, is de bovenstaande beperking of uitsluiting wellicht niet van toepassing op u.

WAARDOOR WORDT DE GARANTIE NIETIG?

Een Masterbuilt®-product kopen via een niet-geautoriseerde verkoper maakt deze garantie nietig. De definitie van een niet-geautoriseerde verkoper is, zonder beperking, een kortingsclub, supergrootwarenhuis of een winkel die geen uitdrukkelijke toestemming heeft van Masterbuilt® om producten van Masterbuilt® te verkopen.

U dient een foto van uw aankoopbewijs, modelnummer en serienummer uploaden voor een geldige registratie. Zodra u uw product heeft geregistreerd, ontvangt u een bevestiging per e-mail. Deze geautomatiseerde mail kunt u niet beantwoorden.